ISTORIE

  • MURGESCU, Bogdan; România şi Europa - Acumularea decalajelor economice, Polirom, Bucureşti, 2010.


    Eugen  DENIZE; Ileana CĂZAN, Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001.


    Iulian CHIFU (coordonator); Războiul ruso-georgian, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010.